Jak poznat zlomeninu? Napoví vám těchto 5 příznaků

Poslední aktualizace 12. 9. 2023 autorem MUDr. Zdeňka Fantová

Je to zranění, které jste si způsobili na kole nebo při práci, něco, co za chvíli přejde, nebo je to zlomené? A jak vlastně zlomeninu krčku nebo zlomeninu prstu na noze poznáte? Jak probíhá léčba? A můžete si z neléčené zlomeniny odnést nějaké následky?

Otevřená zlomenina se obvykle pozná velmi snadno. Z těla totiž trčí kost a je na první pohled patrné, že jde o stav, který se vám nepodaří jen tak rozchodit. (Navíc, většina lidí chápe, že v takové situaci se musí co nejrychleji dopravit k lékaři.)

Některé zlomeniny ale nemusí být na první pohled patrné, protože se schovávají pod kůží a svaly. Zajímavostí je také to, že existují různé druhy zlomenin. A v případě, že zlomeninu neřešíte, se mohou objevit i poměrně vážné komplikace.

Jak poznat, že máte něco zlomené? Jaké druhy zlomenin existují? Jak se léčí? A jaké existují komplikace?

Příznaky zlomeniny

Zlomenina je zranění, při kterém dochází k porušení celistvosti kosti. Někdy zlomenina nemusí být úplná, ale třeba jen částečná. Také se mohou objevit zlomeniny na místě, na které přímo působilo trauma a podobně. Nyní se ale podíváme na to, jak vůbec odhalit, že vás zlomenina trápí.

Mezi hlavní příznaky fraktury kosti běžně patří:

 • Omezená hybnost
 • Problematické místo nelze zatížit (nelze si třeba stoupnout na nohu)
 • Nepřirozená pozice (nohy, ruky, prstu…)
 • Hluk (občas je slyšet prasknutí kosti)
 • Otok

Pokud jde o otevřené zlomeniny, může se objevit i krvácení. Některým lidem bývá při zlomenině i nevolno.

Typy zlomenin

Pokud máte uzavřenou zlomeninu, obvykle se považuje za nekomplikovanou. V průběhu tohoto typu zlomeniny nepronikne kost kůží. Komplikovanou zlomeninou je otevřená zlomenina, kdy kost prorazí kůži. Jaké další typy zlomenin existují?

Dále známe:

 • Příčnou zlomeninu – lomná linie je v pravém úhlu s osou kosti
 • Šikmou zlomeninu – lomná linie je šikmá na osu kosti
 • Spirální zlomeninu – tento typ zlomeniny obvykle vzniká po výrazném zkroucení kosti, tento typ zlomeniny často vzniká při sportu
 • Tříštivou zlomeninu – tento typ zlomeniny je obvyklejší u starších lidí, kteří mají křehčí kosti
 • Kompresivní zlomeninu- rozdrcení kosti, objevuje se u hodně prořídlých kostí a při těžkých úrazech (pád…)
 • Impresivní zlomeninu – zlomená kost je zatlačená dovnitř, tento typ zranění je typický pro frakturu lebky
 • Zaklíněnou zlomeninu – jeden z fragmentů kosti je zatlačen do houbovité tkáně druhého fragmentu

V případě, že vám lékař napíše do záznamu, že máte infrakci, pak to znamená, že došlo k nalomení kosti. Pak také známe tahové zlomeniny, které jsou zapříčiněny tahem svalů a šlach (zmínit můžeme čéšku), ohybové zlomeniny (typicky krček stehenní kosti) a podobně.

Dost možná vám bude dobře znám i termín únavová zlomenina, který popisuje zlomení kosti po dlouhodobém působení mikrotraumat. (K tomu může dojít při dlouhodobém přetěžování.) Patologickou zlomeninu naopak může způsobit metastáza při oslabení kostí.

Tip: Babské rady na bolest nártu

Léčba zlomeniny

V případě, že máte podezření na zlomeninu, snažte se co nejméně hýbat a zraněnou část těla nezatěžovat. Vzhledem k tomu, že je zlomenina vážným zdravotním problémem, přivolejte lékařskou pomoc. U lékaře proběhne rentgen a následně dostanete dlahu. U nalomených kostí může být řešením nošení ortézy.

V průběhu léčby zlomeniny byste měli dodržovat klidový režim a neměli byste to přehánět s pohybovou aktivitou. Některé druhy zlomenin umožňují alespoň částečný návrat do běžného života (například dítě se zlomenou rukou může docházet do školy a být přítomno v hodinách), u jiných to však nelze. 

V průběhu léčby je hodně důležitá kloubní výživa, která obsahuje látky, jež jsou klíčové pro normální stav kostí. Mluvíme především o vitamínu D, vitamínu K, hořčíku, zinku a vápníku. Také se snažte jíst stravu bohatou na bílkoviny. Aby došlo k potřebné regeneraci, také se běžně doporučuje absolvovat rehabilitaci. Úlevu od bolesti v prvních dnech může nabídnout užití léku na bolest a chladivý obklad.

Jak dlouho trvá léčba a co na ni má vliv?

Aby se zlomenina hojila co nejlépe, vyhněte se alkoholu a kouření, protože tyto dvě neřesti mají negativní vliv na kvalitu kostní hmoty.

Samotné hojení a jeho rychlost se navíc mění spolu s narůstajícím věkem. Dětské zlomeniny se hojí rychleji než zlomeniny dospělých. Zajímavostí je pak to, že zlomenina horní končetiny se vám pravděpodobně zahojí rychleji než zlomenina na dolní končetině. Nekomplikovaná zlomenina se zase hojí rychleji než komplikovaná zlomenina.

Zlomenina horní končetiny by měla být v pořádku zhruba za 4-6 týdnů. Zlomenina dolní končetiny se bude dávat dohromady 8-14 týdnů. (U dětí je ale doba hojení zhruba o polovinu kratší.)

Po čtyřech až deseti dnech se začne mezi dvěma zlomenými kostmi tvořit vazivový svalek. Ten se pak v průběhu další fáze hojení přetváří na kostěnou tkáň. Na konci léčby pak osteoblasty a osteoklasty přemodelují poškozené místo na pevnou kost.

Poruchy hojení zlomenin

Bohužel pro nás se mohou objevit i poruchy hojení zlomenin. Co to ale přesně znamená? Může například dojít k prodloužení doby hojení. Doba hojení je tedy delší, než ta, kterou lékař předpokládá.

Problematický je i stav, kterému se říká malunion. To znamená, že došlo k zahojení v nesprávném postavení. (Což je problematické hlavně u neléčených zlomenin.) V krajních případech může dojít k poruše funkce.

V neposlední řadě pak také existuje něco, čemu se říká pakloub. Jde o poruchu hojení zlomeniny, kdy nedochází ke kostěnému srůstu fragmentů ani za dvojnásobnou dobu v porovnání s normální dobou hojení. Lomná linie je vyplněna vazivem a vazivovým pouzdrem, které obsahuje tekutinu.

Tipy, jak předcházet zlomeninám

Jak už bylo řečeno, velkou roli hraje kvalitní kloubní výživa, která obsahuje vápník, vitamín D, vitamín K a další látky, které podporují normální stav kostní hmoty. Také se snažte vyhledávat kvalitní mléčné výrobky a další zdroje proteinu.

V každém věku je také moudrým rozhodnutím přiměřená pohybová aktivita, která působí na posilování kostí. Neznamená to, že musíte běhat, v seniorském věku je vhodné například plavání nebo chození na procházky.

Při sportu si pak také dávejte pozor na nepřirozené pozice a na přehnané přetěžování, které by mohlo způsobit únavovou zlomeninu.

Měli jste někdy něco zlomeného? A podařilo se zlomeninu zahojit bez následků?


Odbornou kontrolu článku provedla MUDr. Zdeňka Fantová.

Napsat komentář