Aspergerův syndrom: Vše co potřebujete vědět

Poslední aktualizace 20. 9. 2021 autorem MUDr. Zdeňka Fantová

Mnoha lidem je dnes diagnostikována nějaká zvláštnost. Například celiakie, nebo depresivní porucha. Odchylku od pomyslného normálu představuje i Aspergerův syndrom. Jelikož mu mnoho lidí nerozumí a mnohdy ho berou jako handicap, podíváme se na vše, co by vás o něm mohlo zajímat.

Každý z nás se narodí s určitými genetickými předpoklady. Což není vždycky fér. Na druhou stranu, když se na celou věc podíváme trochu jinou optikou, zjistíme, že nám to dává velkou příležitost k posunu.

Zvlášť, pokud se naučíme plně respektovat jedince, jejichž svět vypadá jinak než ten náš. Nemusí jít vyloženě o lidi, kteří trpí zjevnou autistickou poruchou, ale i o lidi, kteří trpí Aspergerovým syndromem. Ačkoliv mohou na okolí působit občas trochu divně, jejich způsob vidění světa a uvažování nás může hodně naučit.

Klíčem k úspěchu je ale pochopení, jak se Aspergerův syndrom projevuje a jak s takovými lidmi správně zacházet.

Co je to Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom se řadí do poruch autistického spektra. S tím, že jde o mírnější poruchu, díky které člověk s Aspergerovým syndromem dovede (byť někdy obtížně) fungovat v normální společnosti. 

Žádný člověk s Aspergerovým syndromem není stejný. Zatímco u někoho se jeho porucha projevuje v plné šíři, na dalších byste jejich diagnózu vůbec nepoznali. Také je potřeba dodat, že Aspergerův syndrom neznamená, že má jedinec poruchu intelektu. Obvykle má úplně normální výši IQ. Mnohdy ho má dokonce i vyšší.

Projevy a příznaky

Projevy a příznaky Aspergerova syndromu jsou velice bohaté. Někteří lidé mohou mít jen některé, u dalších mohou být zase patrné jejich různé kombinace. 

Mezi příznaky Aspergerova syndromu patří:

 • Obsesivní fokus na jednu problematiku, nebo téma
 • Opakující se chování s důrazem na rituály
 • Těžkosti s porozuměním emocím druhých lidí
 • Zaměření se na svoji osobu
 • Horší práce s vlastními emocemi
 • Horší schopnost navazovat a udržovat sociální vztahy
 • Problémy s řečí
 • Vyhýbání se očnímu kontaktu
 • Problémy s neverbální komunikací

 

Abychom ale nehovořili pouze o problémech, lidé s Aspergerovým syndromem mají často velmi dobrou soustředěnost. Zvlášť pokud jde o oblasti, které v nich vzbuzují zájem. Z toho důvodu mohou mít vysokou úspěšnost řešení různých druhů problémů, které se dané problematiky dotýkají.

Test na Aspergerův syndrom

V současné době neexistuje žádný specifický test, který by snadno odhalil, že člověk trpí Aspergerovým syndromem. Většinou si rodiče, učitelé nebo lékaři všimnou opožděného vývoje, nebo problematického chování dítěte. Teprve pak se může na základě jednotlivých vyšetření a posudků stanovit správná diagnóza. Ve zkratce to znamená, že mezi námi mohou žít lidé, kteří vykazují příznaky Aspergerova syndromu, ale o své diagnóze nevědí.

Aspergerův syndrom u dětí

Děti s Aspergerovým syndromem mohou být talentované. Jejich překážkou však mohou být horší sociální dovednosti, kvůli kterým se drží spíš zpátky. Také nemusí mít rády spontánní hry, ale spíše hry a aktivity, které mají jasně stanovená pravidla. Ideálně krok za krokem. 

Děti s Aspergerovým syndromem mohou mít také problém s tím, že si o nich jejich okolí myslí, že jsou nevychované. Než ale svoje, nebo cizí dítě odsoudíte, je potřeba zjistit, zda za jeho chováním nestojí nějaký medicínský problém. V tomto ohledu vám může být nápomocná například pedagogicko-psychologická poradna. 

Od dítěte s Aspergerovým syndromem také neočekávejte, že bude schopné udržovat small-talk, tedy hovoření o obecných věcech malé závažnosti. Pokud s dítětem nedokážete navázat rozhovor, zkuste se informovat o tom, co ho aktuálně nejvíc zajímá a zkuste na to jít přes cílené otázky, které se úzce týkají jeho koníčků.

Aspergerův syndrom u dospělých

Jak už bylo řečeno, mnoho lidí o tom, že mají Aspergerův syndrom, vůbec neví. Většina lidí má tento problém diagnostikovaný už v dětství. Jenže před čtyřiceti, či padesáti lety se nemusel problémovým chováním nikdo příliš zabývat. Je tedy možné, že někteří jedinci získají správnou diagnózu až v dospělém životě. (Což je ale i tak spíše výjimkou.)

Mnoho dospělých s Aspergerovým syndromem se mohlo naučit své problémy s fungováním ve společnosti nějakým způsobem kompenzovat. Případně jsou vnímáni jako samotářští podivíni, které nikdo neřeší.

Známé osobnosti s Aspergerovým syndromem

Aspergerův syndrom se nevyhýbá ani slavným. Některé z nich dokonce znáte. Nebo jste o nich alespoň už někdy v životě slyšeli. O koho jde?

Aspergerův syndrom měli/mají:

 • Susan Boyle (zpěvačka)
 • Courtney Love (herečka a zpěvačka)
 • Sir Anthony Hopkins (herec)
 • Andy Warhol (umělec)

Všichni jsou to lidé, kteří žijí (prakticky) normálním životem a dosáhli významných úspěchů. Pokud tedy znáte někoho, kdo trpí Aspergerovým syndromem (nebo jste tím člověkem vy samotní), neházejte flintu do žita a vezměte si z těchto osobností pozitivní příklad.

Aspergerův syndrom a láska

Láska je o emocích, empatii a o projevování náklonosti. Někdo tedy může mít pocit, že je pro lidi s Aspergerovým syndromem zapovězená. Je to ale doopravdy tak? Samozřejmě, že to tak není. Je ale potřeba, aby partner o diagnóze věděl. Jen díky tomu je možné se připravit na změnu přístupu a na případné (drobné) ústupky.

Nejlepším způsobem, jak se člověku s Aspergerovým syndromem přiblížit, je pevné přátelství, kdy o něj projevíte zájem. Ne ale běžným způsobem. Je mnohem lepší se taktéž zaměřit na jeho zájmy a podporovat ho v nich. 

Také není vhodné partnerovi s Aspergerovým syndromem vyčítat necitlivost nebo nezájem. Svět vnímá jinak než vy, takže mu daná problematika nemusí přijít vůbec významná. Raději se podívejte na jiné příklady, kdy vám projevuje náklonnost. I když vám třeba přijdou méně romantické, nebo vůbec. 

Stav člověka s Aspergerovým syndromem se navíc může zlepšit. Zvlášť pokud bere léky, chodí na behaviorální terapii a pracuje na svých sociálních dovednostech. Takže nic není ztraceno.

Znáte někoho s Aspergerovým syndromem?

Zdroje informací

https://www.healthline.com/health/asperger-syndrome – Vše o Aspergerově syndromu (anglicky)

https://www.parents.com/health/autism/symptoms/understanding-aspergers-syndrome/ – Asperger u dětí (anglicky)

https://www.healthline.com/health/aspergers-symptoms-in-adults – Aspergerův syndrom u dospělých (anglicky)

https://www.everydayhealth.com/aspergers/7-famous-people-you-didnt-know-aspergers-syndrome/ – Osobnosti s Aspergerovým syndromem (anglicky)

https://www.healthline.com/health/i-love-someone-with-aspergers – Vztahy s lidmi s Aspergerovým syndromem (anglicky)


Odbornou kontrolu článku provedla MUDr. Zdeňka Fantová.

Napsat komentář